Kooperativa THD

Kooperativa THD

Kooperativa THD (teorija, humanistika, družboslovje) je skrajšano ime za neformalno združenje petih neprofitnih založb, in sicer Društva za teoretsko psihoanalizo ter založb Krtina, Sophia, Studia humanitatis in /*cf. Ustanovljena je bila leta 2015, ko še vedno ni bilo videti konca slabšanja položaja humanistike in neprofitnega založništva, torej v konkretni zgodovinski in materialni situaciji odrivanja na rob in siljenja v »knjigotrštvo«, kapitalsko dejavnost proizvodnje in prodaje knjig. Javni zavodi, ki bi morali po svoji zgodovinski vlogi načelno zastopati težnje in ideje kakovostnega neprofitnega založništva, biti posredniki med slednjim in državo, so se od te vloge čedalje bolj oddaljevali in ne upoštevali temeljnega razmerja, da obstajajo v dobrobit javnosti, skupnega dobrega. Založbe smo se med seboj tesneje povezale, da bi ne le s svojim založniškim delovanjem, ampak tudi s skupnim nastopanjem kljubovale reduciranju in tržnemu reguliranju kritičnega mišljenja. Organizirale smo se samo z enim namenom: ne prepustiti se prisili čedalje bolj razdiralne neoliberalne politike, ker ta onemogoča razvoj izvirne in prevodne teorije v humanistiki in družboslovju. Če ta namen strnemo v obliko živega manifesta, ki ga moramo zato sproti dopolnjevati, poudarimo ustanovne izjave iz leta 2015:

  1. Izboljšati razmere v splošni produkciji do priprave rokopisa za tisk, kar pomeni izboljšati pogoje: založniškega in uredniškega dela v ožjem pomenu; javnega financiranja (delež subvencij v ceni knjige, standardi opravil, ki jih država priznava, honorarji sodelavk in sodelavcev); tiska in distribucije.
  2. Kritično seznanjati javnost z razmerami v neprofitnem založništvu.
  3. Delovati v imenu kulture kot družbenega področja odpora proti kapitalu.
  4. Ustvarjati pogoje za drzno misel in spodbujati nove matrice mišljenja.
  5. Ustvarjati javni prostor za kritično razpravo. Prizadevati se za kritično uporabo teorije v humanistiki in družboslovju v imenu transformacije neoliberalnega režima mnenja v režim vednosti.
  6. Organizirati alternativne knjižne sejme malih neprofitnih založnikov in avtonomne nastope v okviru obstoječih sejmov pod sprejemljivimi pogoji.
  7. Širiti solidarnost in povezovanje z drugimi neprofitnimi teoretskimi založbami.
  8. Upirati se pritiskom države, kadar ta poskuša potisniti neprofitne in netržne založnike v konkurenčno tekmovanje.

Zaključimo z opozorilom, ki smo ga izrekli že leta 2015 in še vedno drži kot povabilo:

Časi so hudi, potrebna je trša droga od THC, nujno potrebujemo krepko dozo THD. Pa ne zato, da bi nas odvračala od krute realnosti in nam lajšala bolečine in tegobe, temveč zato, da bi nam dala videti tisto zadrogiranost, ki je nujna za sprejemanje obstoječe realnosti kot domnevno edine dane, brez alternative, da bi nam torej dala videti prav tisti eskapizem, ki je vključen in vpisan v to, kar nam ponujajo kot realnost, in ki to realnost drži pokonci in perpetuira.