Proti uničenju Radia Študent – drugič: za neodvisnost najstarejšega skupnostnega študentskega radia v Evropi

Proti uničenju Radia Študent – drugič: za neodvisnost najstarejšega skupnostnega študentskega radia v Evropi

Foto: Kristina Pranjić

Pred letom dni smo se urednice in uredniki, sodelavke in sodelavci petih humanističnih založb Kooperative THD pridružili javnemu apelu k zaustavitvi arbitrarnih rezov v finance Zavoda Radio Študent, k zaustavitvi prakse ustvarjanja nenehne eksistenčne negotovosti, ki jo izvaja Študentska organizacija Univerze v Ljubljani že več let in vzporedno s pritiski h komercializaciji in programski podreditvi radia ožjim politično-ekonomskim interesom. Ko je že kazalo, da je širok, mednarodni družbeni apel zalegel, je pred kratkim sledil nov udarec, ki pomeni skrajno zaostritev razmer, poskus prikrajšanja Radia Študent za status nevladne organizacije in poskus vsiljenja direktorja, kakor so položaj radijke in radijci opisali s parafrazo »Naredite mi ta radio spet šouovski«.

Nezaslišano je, da se mora najstarejši skupnostni študentski radio v Evropi za ohranitev svojih temeljnih izhodišč, akta o ustanovitvi, notranjega soodločanja in programske neodvisnosti ter za ohranitev pravnega položaja nevladne organizacije prerekati z matično organizacijo, ki bi vsa ta izhodišča morala braniti, ne pa jih izpodbijati ali celo uničevati. Ne gre samo za zgodovinsko in simbolno vlogo Radia Študent, ampak tudi za zgodovinsko in simbolno vlogo Študentske organizacije, nenazadnje za njeno lastno načelo, da deluje kot avtonomna organizacija, ki zastopa interese in pravice študentov ter se zavzema za njihovo uresničitev. Nezaslišano je, da Radio Študent že skoraj mesec dni čaka na nadaljevanje seje Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, na kateri bi predstavili in potrjevali nujne spremembe Akta o ustanovitvi RŠ, da se sooča z obstrukcijo, s sabotiranjem pravne ureditve svojega položaja nevladne organizacije, ki ga nujno potrebuje za pridobivanje sredstev, ki pomenijo skoraj polovico letnega proračuna RŠ! To pomeni neposredno onemogočanje tega radia! Nesprejemljivo je, da politično ne nevtralni član Sveta zavoda RŠ z obstrukcijo preprečuje notranje soodločanje na RŠ, da mimo seje Sveta zavoda članom Sveta samovoljno predlaga direktorja ŠOU za vršilca dolžnosti direktorja RŠ.

Pritrjujemo ugotovitvi Radia Študent, da je to poskus poslovodskega in uredniškega prevzema radia, da se podrejanje in politizacija medijev na državni ravni preslikujeta tudi v sfero študentske politike: »Predloga vsiljenja direktorja brez soglasja novinarjev in novinark ne moremo razumeti drugače kot poskus okupacije Radia Študent, ki naj bi pod vodstvom ŠOU oziroma skupine Povezani postal trobilo ozkih interesov študentskih funkcionarjev in politikantov. Povezani so Radiu že dali ultimat: bodisi spremenite program, tako da nam bo pogodu, bodisi se odcepite od ŠOU. Obema možnostma ostro nasprotujemo. Radio Študent, na katerem več kot sto študentk in študentov proizvaja 17 ur živega programa na dan in ki ga dnevno posluša več kot deset tisoč ljudi, bolje zastopa cilje, ki so jim namenjena sredstva za študentsko organiziranje, kot poslanska skupina v zboru, za katerega je glasovalo le 2.359 od nekaj več kot 40.000 vseh študentov in študentk Univerze v Ljubljani.«

Humanistične založbe Kooperative THD izrekamo vso podporo Radiu Študent. Podpiramo tudi njegove zahteve, ki jih je poslal vodstvu Študentske organizacije. Vodstvo pozivamo, naj potrdi predlagane spremembe akta o ustanovitvi, zamenja neoperativna člana sveta zavoda in tako zagotovi nemoteno delovanje RŠ. Predvsem pa naj brez vmešavanja politike spoštuje medijsko avtonomijo in naj nesoglasij ne rešuje z razdori.

Radio Študent je bil ustanovljen za razvijanje kritičnega razmišljanja, to je njegovo vodilo vse od ustanovitve naprej, že 53 let; je družbeno senzibilen avtonomni prostor študentov, ki deluje v javnem interesu. Kritičnost spodbuja ne le z bogatim programom, ampak zlasti z možnostjo resničnega argumentiranega razpravljanja vsakogar, ki to želi, kar je danes že prava redkost v medijih. Znova poudarjamo: Radio Študent je revolucionarno preobrazil javno sfero, vsakomur je omogočil, da se neposredno vključi v njegov program. V javnost je vpeljal vsakdanji govor, neortodoksno razmišljanje, subkulturne in alternativne prakse. V njegovih vrstah se je kalilo mnogo kritičnih intelektualcev, univerzitetnih profesorjev, teoretikov, raziskovalcev, novinarjev, urednikov, prevajalcev, umetnikov in umetniških vodij, glasbenih producentov, umetnostnih kritikov, radijskih in televizijskih voditeljev, tehnikov. Z novinarskim pogumom odpira prostor premislekom tistih področij politike, znanosti, družbenih gibanj, glasbe, umetnosti, kulture, teorije, humanistike in študentske problematike, ki so v mainstream medijih praviloma spregledana. V tem je edinstven in nenadomestljiv. Sistematično in načrtno izobražuje, vzgaja vedno nove generacije novinarjev, spikerjev in tehnikov. Njegova zgodovina je zgodba o pokončnosti, neuklonljivosti in trdoživosti.

Študenti morajo imeti svoj lastni širok prostor za delovanje, ki naj bo le njihov, brez poskusov komercializacije ali politikantstva. Študentsko organizacijo pozivamo k zagotovitvi vseh pogojev za dolgoročno delovanje in k zaščiti Radia Študent kot neodvisnega medija posebnega pomena – za sedanje in za prihajajoče generacije.

 

Kooperativa THD:

Društvo za teoretsko psihoanalizo

Studia humanitatis

Založba /*cf.

Založba Krtina

Založba Sophia

 

V Ljubljani, 26. aprila 2022