Vito Flaker

Vito Flaker

Vito Flaker je izredni profesor na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani, na kateri je tudi predstojnik Katedre za duševno zdravje v skupnosti. V letih od 2001 do 2007 je bil dekan te šole. Kot gostujoči predavatelj je sodeloval s Filozofsko fakulteto in Fakulteto za družbene vede v Ljubljani, z London School of Economics in Anglia University v Cambridgeu, z Univerzo v Sarajevu in Banja Luki ter z Mogila Akademijo v Kijevu. Je direktor Šole za teorijo in prakso socialnega dela na Inter-univerzitetnem centru v Dubrovniku. Poleg akademskega vzgojno-izobraževalnega dela je sodeloval tudi kot vodja domačih in mednarodnih raziskav, kot vodja delavnic in kot vodja številnih seminarjev, tečajev in predavanj za strokovne in prostovoljne delavce na področju socialnega dela, drog in duševnega zdravja. Kot prostovoljec, soorganizator, učitelj, raziskovalec, svetovalec in vodja prostovoljnih organizacij deluje že od študentskih let in je na tem področju aktiven še danes. Bil je soustanovitelj in dolgoletni predsednik Odbora za družbeno zaščito norosti, kasneje Altra, soustanovitelj društva Stigma ter soustanovitelj in predsednik Društva za spodbujanje duševnega zdravja Alpe Jadran. Kot aktivist je bil med pobudniki IZ-hoda, Direktnega socialnega dela in Meduze. Njegovo najaktualnejše področje delovanja je problematika duševnega zdravja in dezinstitucionalizacije. Na področju uživanja drog je bil eden izmed pobudnikov pristopov zmanjševanja škode, etnografskega raziskovanja in zavzemanja za pravice uživalcev. Je avtor pregleda fenomena uživanja drog – Živeti s heroinom 1. in 2. del. Leta 2010 je prejel državno nagrado za življenjsko delo na področju socialnega varstva.

Avtorjevi blog zapisi