Rastko Močnik

Rastko Močnik

Rastko Močnik (1944), član uredništva Založbe /*cf., upok. prof. soc. kulture na FF UL, danes predavatelj na beograjski Fakulteti za medije in komunikacije. V zadnjih nekaj letih je napisal in izdal več del, tudi v mednarodnem prostoru (Teorija sa ideologijom, FMK, Beograd, 2019; Spisi o suvremenom kapitalizmu, Arkzin, Zagreb, 2017; O pisanju zgodovine, Založba /*cf., Ljubljana, 2016). Prevedel je delo C. Samary, Komunizem v gibanju: Zgodovinski pomen jugoslovanskega samoupravljanja (z M. Breznik), Založba /*cf., Ljubljana, 2017, ter zbornik Javni dolg: Kdo komu dolguje? (ur. in prev. z M. Breznik), Založba /*cf., Ljubljana, 2015. Uredil je tudi knjigo Prehod v socializem Ernesta Mandla in Leva Davidoviča Trockega (Založba /*cf., Ljubljana, 2016) ter zbornik Kaj po univerzi? (Založba /*cf., Ljubljana, 2013).