Klemen Ploštajner

Klemen Ploštajner

Foto: mladina.si

 

Klemen Ploštajner je mladi raziskovalec na Raziskovalnem centru za strategijo in upravljanje na Fakulteti za družbene vede. Raziskuje vprašanja povezana s politično, ekonomsko in prostorsko sociologijo s poudarkom na stanovanjskem vprašanju in produkciji prostora.