Utopije danes

Po »koncu zgodovine« (Fukuyama) se zdi, da je nastopilo obdobje, ko so tudi utopije postale ne le nezaželene, temveč – zaradi strukturnih določitev sodobne kapitalistične globalne družbe – skorajda nemogoče. Kakšne možnosti imajo utopije danes? In ali sploh še obstajajo potrebe po utopijah? Pogovor je  naslovil možnosti bolj ali manj radikalnih alternativ ter rešitev.

Z nami so bile knjige:

Zygmunt Bauman: Retrotopija (Založba /*cf.)

McKenzie Wark: Molekularno rdeče: teorija za dobo antropocena (Sophia)

zbornik: Brezplačno kosilo za vse (Krtina)

Thomas More: Utopija 1515 (SH)

Gostje: Tanja Rener, Marko Hočevar in Primož Krašovec

Moderator: Marko Bauer