Segregacija humanizma in kozmopolitstva

Humanizem in kozmopolitstvo sta ideji, ki se čedalje bolj "drobita" in "segregirata". V primerjavi z javnimi in pravnimi manifestacijami rasne segregacije Afroameričanov v ZDA v prvi polovici 20. stoletja je danes segregacija bolj zakrita, hkrati pa vseobsežna in kljub politično korektnemu (na)govoru parlamentarne demokracije še učinkovitejša. Kajti ne gre več le za rasna, etnična, starostna, ekonomska, spolna, religijska ločevanja, temveč zlasti za njihova presečišča, ki se odkrito ali zakrito razvijajo celo v politično emancipacijskih praksah. Zakaj je tako in kako se lahko temu upremo?

Z nami so bile knjige:

bell hooks: Naša pozicija: razred je pomemben (Sophia)
Ghada Karmi: Vrnitev: spomini Palestinke (Sophia)
Négar Djavadi: Dezorientalka (Založba /*cf.)
Eric Hazan: Zapiski o okupaciji: Nablus, Kalkilija, Hebron (Založba /*cf.)
Thomas Bauer: Kultura dvoumnosti. Drugačna zgodovina islama (Krtina)
Vasja Badalič: Teror "trajne svobode". Vojna v Afganistanu in Pakistanu (Krtina)
Frantz Fanon: Črna koža, bele maske (SH)

Gostje: Mojca Dobnikar in Branko Soban
Povezovalka: Kristina Božič

Prireja Kooperativa THD, konzorcij petih humanističnih založb (DTP Analecta, Krtina, Sophia, Studia humanitatis in Založba /*cf.)

Video: ZA MISLI