Pogovor o knjigi Delo: globalnohistorična perspektiva od 13. do 21. stoletja

Kako premisliti osnovno človeško dejavnost – delo v vseh njegovih pojavnih oblikah v zadnjih osemsto letih v svetovnem merilu?

Študija avstrijske profesorice Andree Komlosy, Delo: globalnohistorična perspektiva od 13. do 21. stoletja (prev. Mojca Kranjc, Založba /*cf., 2021) je enkratna v svetovni teoretski literaturi. Analizira oblike dela, delovne odnose, kulturna umevanja dela, jezikovna orodja, s katerimi človeštvo od daljne preteklosti do danes razmišlja in razpravlja o delu.

V četrtek, 5. maja 2022, se je ob 19. uri v Atriju ZRC (Novi trg 2, Ljubljana) zgodil pogovor o stvarnosti dela in družbenih predstavah o njem. V pogovoru sta sodelovali avtorica knjige Andrea Komlosy in avtorica spremne študije Maja Breznik, ki sta kritično naslovili sodobno problematiko delovnih praks, delovnih odnosov, neplačanega dela, konfliktov, izkoriščanja, pa tudi delavce, ki so prisiljeni v posebej krute delovne prakse.

Andrea Komlosy je profesorica na oddelku za ekonomijo in socialno zgodovino Univerze na Dunaju. Maja Breznik je raziskovalka na Mirovnem inštitutu in avtorica več knjig, med drugim, tudi knjige Javni dolg: kdo komu dolguje (z Rastkom Močnikom), objavljene leta 2015 pri Založbi /*cf.

Pogovor je potekal v angleškem jeziku. Prireditev je potekala v organizaciji Založba /*cf in knjigarne Azil, ob finančni podpori Javne agencije za knjigo RS. Obisk profesorice Komlosy v Sloveniji je podprl Avstrijski kulturni forum.