O afriski literaturi: O Walterju Rodneyu in knjigi Kako Je Evropa podrazvila Afriko

Aleksandra Gačić se je z Goranom Vraneševičem, docentom filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pogovarjala o knjigi Kako je Evropa podrazvila Afriko (Založba /*cf., 2021; prevod: Aleksandra Rekar; spremna beseda: Nikolai Jeffs), gvajanskega postkolonialnega misleca Walterja Rodneya.

V knjigi Walter Rodney združi obe plati svojega delovanja. Zgodovinsko raziskavo, podkrepljeno s strokovnimi in znanstvenimi viri ter privlačen, razumljiv način upovedovanja. Ta je namenjen vsem, ki si želijo razumeti vpetost Afrike v svetovni kapitalski sistem od zgodnje moderne naprej. Rodney pokaže, da so stiki med Evropo in Afriko ne samo pripeljali do podrazvoja slednje (demografska ekstrakcija zaradi transatlantske trgovine s sužnji, ekonomsko izkoriščanje), temveč je bil ta toliko večji, ker se je tako Evropa razvijala hitreje, kot bi se sicer. Posledice kolonialističnega podrazvoja Afrike so še vedno aktualne, njihova odprava pa nujna za enakomeren razvoj afriškega kontinenta v primerjavi z ostalim svetom.

Prevod knjige zapolnjuje vrzel na področju omenjenih študij, hkrati pa dopolnjuje razumevanje vloge Evrope v svetovnozgodovinskih in ekonomskih procesih.