Liberalizem, fašizem, neoliberalizem

Mastnakova idejno zgodovinska knjiga Liberalizem, fašizem, neoliberalizem interpretira liberalizem (in pri tem ne nasede njegovi zlorabi pojma osebne svobode) kot sistem nebrzdane akumulacije kapitala, ki nasprotuje državni regulaciji in demokratičnemu vplivu ljudstva nanjo. Liberalizem je skozi čas za podporo akumulaciji uporabljal razne oblike nasilja, od pajdašenja s fašističnim razbijanjem ljudskih političnih gibanj prek prilaščanja skupnih dobrin do nove oblike vladnosti, ki jo sproža neoliberalna ekonomizacija vseh področij življenja. To, kar danes opažamo kot ekscese kapitalizma in kot vračanje fašizma, je po Mastnaku pravi obraz liberalizma, ki spet neovirano uporablja vase integrirane fašistične metode za ustvarjalno destrukcijo. Avtor vidi edino alternativo v obnovi demokracije kot sredstva za politično artikulacijo ljudstva.

S političnim filozofom Tomažem Mastnakom se je pogovarjal Gorazd Kovačič.

V sodelovanju Slovenskega sociološkega društva in Trubarjeve hiše literature.