Konec koncev

Motiv kataklizme ali apokalipse je v ospredju razprav o političnih, ekonomskih, ekoloških in družbenih katastrofah, ki so med seboj sistemsko povezane. Govorijo o koncu zgodovine, umetnosti, komunizma, kapitalizma, človeštva itn. Toda ali lahko zares pričakujemo in napovedujemo "konec", je ta sploh dosegljiv? Mar ni v samem koncu nekaj, kar žene njegovo ponavljanje?

Z nami so bile knjige:

Alenka Zupančič: Konec (DTP Analecta)
Peter Klepec: Kapitalizem in perverzija 2: matrice podrejanja (DTP Analecta)
Italo Svevo: Zenova zavest (SH)
Timothy Morton: Hiperobjekti: filozofija in ekologija po koncu sveta (Krtina)
Ernest Mandel: Dolgi valovi kapitalističnega razvoja (Sophia)
Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derluguian, Craig Calhoun: Ali ima kapitalizem prihodnost? (Založba /*cf.)

Gosta: Alenka Zupančič in Peter Klepec
Povezovalka pogovora: Magdalena Germek

Prireja Kooperativa THD, konzorcij petih humanističnih založb (DTP Analecta, Krtina, Sophia, Studia humanitatis in Založba /*cf.)

Video: ZA MISLI