Kaj nam vcepljajo cepiva, dvom, vero ali kaj drugega?

Pandemija covida-19 je globalni izziv. Vprašanja, povezana s cepivi in cepljenjem, so se znašla v središču pozornosti svetovne javnosti. Bolj kot kadarkoli poprej je postalo vidno, da se družba polarizira na zagovornike cepljenja, na tiste, ki so do cepljenja zadržani, in na njegove nasprotnike.
 
Zastavlja se vprašanje, na podlagi katerih subjektivnih in diskurzivnih mehanizmov je cepljenje – ki ima po raziskavah znanstvenikov osrednjo vlogo pri reševanju življenj, zajezitvi pandemije, zaščiti zdravstvenih in vseh drugih družbenih sistemov ter pri okrevanju gospodarstva – sploh postavljeno pod vprašaj. Katera instanca naj odloča v imenu oz. za ali proti cepljenju? So to posamezne države, mednarodne znanstvene skupnosti, Svetovna zdravstvena organizacija ali preprosto posamezniki?
 
V tokratnem /*cf. disputu smo vprašanja, povezana s cepljenjem, prestavili na filozofski teren in se vprašali, kaj pomenijo koncepti »prisile«, »dolžnosti«, »lastne odločitve«? Zastavili smo si vprašanje, ali je možno na cepljenje gledati kot na »družbeno pogodbo« in »moralni imperativ«? Pogovor ni vodil v smeri »za« ali »proti« cepljenju, temveč je poskušal razgrniti epistemološki okvir, v katerem se sploh konstituirajo razlogi za in proti cepljenju. Premišljevali smo o tem, ali je subjekt (za ali proti) cepljenja subjekt moderne znanosti?
 
Na nekatera od teh vprašanj smo poskušali odgovoriti tudi s pomočjo odmevne poljudnoznanstvene monografije Andrea Grignolia Kdo se boji cepiv? (Založba /*cf., 2018), ki se osredotoča na aktualno in pertinentno vprašanje: Zakaj danes, po dveh stoletjih uspešnega boja proti nalezljivim boleznim, v liberalnih družbah toliko ljudi, ki so razmeroma dobro izobraženi in imajo dober materialni in socialni status, dvomi o koristnosti cepiv, bodisi tako, da se cepljenju izogibajo, bodisi tako, da mu celo aktivno nasprotujejo (državljanska nepokorščina, razne civilne iniciative)?
 
Javni pogovor je potekal na Facebook straneh MIKK Murska Sobota in Založbe /*cf., v sredo, 24. marca, ob 20. uri.
 
Sodelovali so filozofi Katja Kolšek, Magdalena Germek in Peter Klepec.
 
Spletni dogodek sta pripravila Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota in Založba /*cf.