Glasovi dekolonizacij

Skozi dialog med dvema mladima in pronicljivima raziskovalcema smo se seznanili z aktualnim, a na našem področju morda manj znanim pojmom dekolonizacije, ki odpira številna vprašanja o družbenih razmerjih moči, tako z vidika geopolitičnih razmerij kot tudi same produkcije znanja. Dotaknili smo se pojma razvoja in modernizacije in med drugim preizprašali dekolonialni vidik humanitarne pomoči.

Pogovarjala sta se Aleksandra Gačič in Grega Ulen.

Dogodek organizira Društvo Humanitas v sodelovanju z Založbo /*cf.