Črna internacionala. Vojna, veliki biznis in vpeljava neoliberalizma

Tomaž Mastnak, Gorazd Kovačič: Pogovor o knjigi Tomaža Mastnaka Črna internacionala. Vojna, veliki biznis in vpeljava neoliberalizma
5. december 2019, Atrij ZRC

Beseda je tekla o povojni uvedbi neoliberalizma v okupirani zahodni Nemčiji in drugod ter o za neoliberalizem ključni podreditvi javne oblasti kartelnim zasebnim poslovnim interesom. Neoliberalizem je v Nemčiji namreč uvedla vojaška oblast, potem ko je v nasprotju z uradno politiko takratne ameriške vlade zatrla demokratično protinacistično gibanje, blokirala denacifikacijo in dekartelizacijo nemške težke industrije, ustvarila antikomunistično polarizacijo in izigrala alternativne liberalne miselne tokove, ki so videli pot k prenovi demokracije in liberalizma prek okrepitve vloge javne oblasti pri reguliranju gospodarstva. Govorca sta poskušala ponuditi globji vpogled v neoliberalni sistem zasebnega vladanja in prevlade koncentrirane ekonomske moči nad demokratično javno oblastjo. Poznavanje teh procesov je po mnenju avtorja knjige namreč ključno za razumevanje današnjih političnih izzivov.

Knjiga Tomaža Mastnaka Črna internacionala: Vojna, veliki biznis in vpeljava neoliberalizma je eruditsko, interpretativno in slogovno izjemna analiza povojne uvedbe neoliberalizma v okupirani zahodni Nemčiji in drugod.

Prireditev sta organizirali Založba /*cf. in Knjigarna Azil ob podpori Javne agencije za knjigo RS.