/*cf. omizja o(b) izidu knjige Skrb kot nasilje

Posnetek pogovora, ki se je odvijal 16. 10. 2018 v galeriji Škuc. Pogovarjale so se Darja Zaviršek, Irena Šumi in Marta Verginella, pogovor je povezovala Nika Kovač.

Okrogla miza je bila pripravljena v sklopu razstave "Kdo se boji ideologije?" v sodelovanju s 24. festivalom Mesto žensk.

ŽENSKA KOT GREŠNI KOZEL

Globalne neenakosti, ekološke katastrofe in sedanje ter prihodnje množične migracije vplivajo tudi na razmerja med ženskami in moškimi. Fundamentalistični neoliberalizem, ki povzroča nove in nove neenakosti, pa namesto pravičnejše redistribucije ustvarja ideologijo grešnih kozlov, simbolnih krivcev za nastalo situacijo. Ta danes nosi podobe ekonomskega odvisneža, migranta in ženske. Vplivni politiki in mnenjski voditelji obljubljajo, da bodo poskrbeli za ženske, če se bodo te uklonile težnjam po retradicionalizaciji in repatriarhalizaciji. Ženskam se v zameno za njihovo neplačano skrbstveno delo in podreditev vsesplošnemu tradicionalizmu, ki naj ohrani status quo v ekonomsko in socialno negotovih razmerah, obljublja naklonjenost in družbeno skrb. Čeprav gre za globalne procese skrbi, ki se v resnici spreminjajo v nasilje, je potrebno analizirati, kako se ti manifestirajo v Sloveniji, kdo so lokalni nosilci neopatriarhata in kakšen je potencial feminističnega in ženskega gibanja pri nas, da neopatriarhalne težnje razkrinka in zaustavi. Kajti, kot je zapisal Agamben, »s sovražnikom, čigar struktura ostaja neznana, prej ali slej pride do identifikacije«.