Robert Castel PSIHIATRIČNI RED. ZLATA DOBA ALIENIZMA

/*cf. iz TISKA!

Robert Castel, PSIHIATRIČNI RED. ZLATA DOBA ALIENIZMA
Karel Bleiweis, BLAZNICE (NORIŠNICE), KAKORŠNE MORAJO BITI IN KAJ JE NJIH NAMEN (1878)

prevod: Sonja Dular in Bogdan Lešnik
spremna beseda: Bogdan Lešnik

Ko smo konec devetdesetih prevedli in izdali Foucaultovo Zgodovino norosti v času klasicizma (Založba /*cf., 1998 in 2018), nam je ostalo nekaj vprašanj. Že, »norost« je bilo treba izključiti, zapreti, da bi obveljala fikcija o družbi kot racionalni tvorbi. Toda kakšen zgodovinski proces je bil to, kako je izključevanje potekalo in kje je vstopila medicina? To zvemo do skoraj najmanjših podrobnosti pri Castelu.
V knjigi objavljamo tudi krajše Bleiweisovo besedilo, ki pokaže, kako je konec devetnajstega stoletja psihiatrija v naših krajih predstavljala (mislila) sámo sebe, in nazorno ilustrira Castelove navedbe. Pokaže tudi, kako dobro je bila v Evropi v devetnajstem stoletju povezana duševna medicina, ki je začela svoj pohod v Franciji ...